Actualizare a Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism

 

 

Compartimentul Urbanism si Cadastru

Nr. 3355 din 18.06.2019

ANUNT DE INTENTIE

ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

Avand in vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se face cunoscuta publicului eta pa pregatitoare de Elaborare a Planului Urbanistic General (PUG) si regulamentul local de urbanism (RLU) aferent acestuia.

Argumentare:

Planul urbanistic general are caracter director si de reglementare operationala,

Fiecare localitate trebuie sa intocmeasca Planul urbanistic general, sa i'l actualizeze la 5-10 ani si sa il aprobe, acesta constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare. Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:

evolutia in perspectiva a localitatii:

directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;

traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean.

 

Initiator: Primaria Comunei Hidiselu de Sus

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: CLITAN ADRIAN

Adresa: Comuna Hidiselu de Sus, sat Hidiselu de Sus, str. -, nr. 328, judetul Bihor,

tel./fax 0259/335.855, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , www.primaria-hidiseludesus.ro

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII

SI PROPUNERI

privind intentia de Elaborare a Planului Urbanistic

General in perioada 18.06.2019-13.07.2019

Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de Elaborare a Planului Urbanistic General.

Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin anunt la sediul Primariei comunei Hidiselu de Sus, in maxim 15 zile de la data-limita stabilita pentru primirea lor.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului sunt:

Implicarea publicului in etapa pregatitoare;

Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare;

Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor;

Implicarea publicului in etapa aprobarii P.U.G.;

Implicarea publicului in monitorizarea impleme;

Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin anunt la sediul Primariei comunei Hidiselu de Sus și prin anunt publicat pe pagina de internet: www.primaria-hidiseludesus.ro.

PRIMAR

Petroi Adrian

 

METEO
Utilizatori Online
Avem 6 vizitatori online