Istoria locala

Index articol
Istoria locala
Cuvant inainte
Cadrul geografic
Clima
Vegetatia si fauna
Primele atestari arheologice si documentare
Localitatile comunei in epoca feudala
daturile urbariale
Toate paginile

 

Monografia istorică

a comunei Hidişelu de Sus

Judeţul Bihor

Cuvânt înainte

Întocmirea de monografii ale comunelor se situează între lucrările cele mai importante pentru cunoaşterea trecutului istoric al comunei, pentru cunoaşterea vieţii zbuciumate a ţărănimii noastre de – a lungul veacurilor. Ele constituie punctul de comparaţie al vieţii de ieri cu viaţa din zilele noastre dând astfel posibilitate oamenilor să aprecieze şi mai mult realizările grandioase ale noii orânduiri şi progresul fără precedent pe linia creşterii nivelului de trai al ţărănimii şi al apropierii satului de oraş.


Fiind încadrat ca profesor de istorie la şcoala generală Şumugiu, ulterior fiind numit director al şcolii generale din Mierlău, Ionel Mustăţea a simţit chemarea pentru a studia istoria acestor vechi meleaguri româneşti din vestul ţării care, datorită numeroaselor vicisitudini ale vremii, au avut de înfruntat multe oprelişti.

Atât pentru considerentele de ordin general, cât şi pentru a face cunoscută mai bine locuitorilor comunei, istoria strămoşilor lor s-a considerat necesar din partea autorului întocmirea prezentei monografii în două părţi: prima istorică (cea de faţă), iar a doua etnografică.

În ultimii ani întocmirea de monografii săteşti a fost una din prevederile conducerii de partid şi de stat. Pe plan local s-a trasat sarcina întocmirii de monografii şi aniversări ale primelor atestări documentare a localităţilor. În vederea întocmirii lucrării de faţă, autorul a consultat mai întâi bibliografia generală şi cea de specială pentru a avea o privire de ansamblu asupra a ceea ce s-a scris în general despre Bihor şi unde se fac referiri speciale la aşezările care compun comuna Hidişelu de Sus. În acest sens s-a luat legătura cu Filiala Arhivelor Statului din Oradea pentru a vedea ce fel de documente există şi din ce perioadă referitor la atestarea localităţilor din comuna Hidişelu de Sus.


Din ceea ce va urma se va observa că spre marea noastră satisfacţie există un imens material documentar în Fondurile Episcopiei Romano – Catolice din Oradea, ale Episcopiei ortodoxe române, ale Prefecturii judeţului Bihor, în registrele de stare civilă etc. , care cuprind informaţii deosebit de interesante şi valoroase referitoare la satele comunei Hidişelu de Sus. Printre cele mai importante categorii de documente sub aspect economic, social şi demografic se pot aminti: conscrierile urbariale, registrele dijmă, recensămintele, foile cadastrale, corespondenţe, situaţii statistice şi altele .

Funcţie de bibliografie şi materialul documentar existent a fost întocmit un plan al lucrării în care autorul a urmărit prezentarea în mod evolutiv de la primele atestări arheologice şi documentare şi până în zilele noastre a celor mai importante aspecte şi momente din viaţa comunei încadrată în liniile generale de dezvoltare ale Bihorului. Prima parte a lucrării de faţă, până la sfârşitul secolului al VI-lea, se bazează în principal pe surse inedite, dar şi pe unele edite întrucât nu toate documentele s-au păstrat în original.

Partea cuprinsă între secolele al VII-lea şi al IX-lea este întocmită aproape în exclusivitate pe baza materialelor de arhivă deţinute la arhivele Statului din Oradea.

Pentru perioada contemporană autorul a consultat documentele Arhivelor din fostele centre de comune, Hidişelu de Sus şi Mierlău, a şcolilor din toate satele comunei, precum şi a arhivelor de pe lângă biserici.

Documentele de arhivă, care constituie sursa principală pentru întocmirea lucrării, au oferit informaţii deosebit de valoroase pentru cunoaşterea şi tratarea social – economică a ţărănimii de-a lungul veacurilor, starea materială, mişcarea demografică, dezvoltarea învăţământului şi lupta ţărănimii pentru o viaţă mai bună.

Întocmită pe baza unui plan bine stabilit şi valorificând toate sursele, atât cele edite, cât şi cele inedite, pe cât a fost posibil, lucrarea de faţă sintetizează în mod evolutiv ceea ce este mai semnificativ din viaţa comunei aşa cum a fost ea, cu toate preocupările şi aspiraţiile ţărănimii în epoca noastră.

Sărbătorind în anul 1979 împlinirea a 765 de ani de la prima atestare documentară a localităţilor Hidişelu de Sus şi Mierlău, lucrarea de faţă este un modest omagiu adus acelora care au făurit istoria – poporul.METEO
Utilizatori Online
Avem 8 vizitatori online