Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei Hidiselu de Sus

1. SECRETAR

 

 • Compartiment: Registrul Agricol și Fond Funciar
 • Compartiment: Autoritate Tutelară și Asistență Socială
 • Compartiment: Stare Civilă
 • Compartiment: Resurse Umane
 • Compartiment: Registratură - Relații cu publicul

 

 

2. BIROUL FINANCIAR CONTABIL

 

 • Compartiment: Casierie
 • Compartiment: Contabilitate - Buget

 

 

3. VICEPRIMAR

3.1. BIROUL TEHNIC ȘI IMPLEMENTARE FONDURI EUROPENE

 • Compartiment: Achiziții Publice
 • Compartiment: Urbanism și Cadastru
 • Compartiment: Implementare Fonduri Europene
 • Compartiment: Administrativ

 

METEO
Utilizatori Online
Avem 18 vizitatori online